Werving & Selectie | Headhunting | Techniek | Installatiemarkt | Industrie | Logistiek

Manager Service

Nieuw

Bedrijfsprofiel

Onze klant bedient nationale- en internationale opdrachtgevers vanuit twee kernactiviteiten, namelijk gebouw gebonden klimaatinstallaties en industriële brandersystemen. Dagelijks adviseren zij klanten en ontwikkelen zij maatwerkoplossingen. Hoe ingewikkeld de vraag ook is. Door innovatie en de inzet van veilige, schone en efficiënte klimaat,- energie,- en brandersystemen dragen zij bij aan een duurzame leefomgeving.

Gewenste functie-inhoud

Jij adviseert de Manager Beheer & Onderhoud, helpt mee bij het ontwikkelen en bewaken van de doelstellingen en het beleid voor de afdeling Beheer en Onderhoud. Het afdelingsbudget heb jij onder je hoede, de omzettargets en alle afspraken waarmee jij de projectteams ontzorgt waardoor hun werkzaamheden optimaal kunnen worden uitgevoerd.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

 • Je geeft leiding aan de projectteams Beheer & Onderhoud;
 • Je organiseert het Projectleidersoverleg en je gaat de beschikbare mensen en middelen doelmatig en efficiënt inzetten;
 • Je verdeelt de projecten en bewaakt de kwaliteit, financiën en voortgang. Indien neem je maatregelen om gestelde doelen te realiseren en overschrijding van planning, afspraken en afdelingsbudget te voorkomen.
 • Je voert, als senior Projectleider, met je eigen projectteam zelf ook projecten uit;
 • Je bevordert de samenwerking met overige organisatieonderdelen op de vestiging en je draagt zorg voor een goede communicatie binnen de afdeling en de interne organisatie;
 • Je ondertekent onderhoudscontracten met een maximum van 50k en je geeft akkoord op specifieke kortingen voor klanten en je onderhandelt en sluit raamcontracten af met leveranciers;
 • Je ziet toe op (administratieve) afhandeling van diverse zaken, zoals: facturatie, urenbesteding, financiële rapportage, klachten, garantieclaims, projectevaluaties en auditresultaten;
 • Je bewaakt de werkvoorraad en je onderhoudt klant- en samenwerkingsrelaties;
 • Je voert doelstellingen-, functionerings- en beoordelingsgesprekken o.b.v. generieke en persoonlijke doelstellingen en competenties;
 • Je houdt de afdelingsbezettin bij en volgt zonodig actie hierop, verzuim van medewerkers, conflictsituaties, opleidingen, e.d. Uitzonderlijke personeelskwesties oppakken i.s.m. HR;
 • Je toont actieve betrokkenheid bij de uitvoering en evaluatie van het KAM managementsysteem;
 • Je draagt zorg voor de naleving van relevante ARBO & Milieu wet- en regelgeving, noodzakelijke maatregelen en instructies in het kader van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, en het middels voorbeeldgedrag actief promoten van en sturen op veilig gedrag en KAM voorschriften.

De opdrachtgever biedt

Goede werksfeer, gezond bedrijf, goede primaire - en secondaire voorwaarden!

Publicatiedatum

16.11.2021

Contactpersoon

Michel Kooij

Manager Service
© Bolwerk Consultancy 2021 | RSS